طراحی دکوراسیون

  • Category Archives : طراحی دکوراسیون

شاهکار معماری خانه های سنتی در ایران

اگر کمی به اطراف خود نگاه کنید ، کولرهای آبی و گازی ، پنکه ، فن کویل و چیلر هوای خنکی را برای ساختمان ، فراهم می کنند و از جهت دیگر، انواع مختلف یخچال و فریزر که محصولات غذایی و نوشیدنی ها را در شرایط خنک و مناسبی نگه داری می کنند ، آنچه

خانه های سنتی ایرانی

خانه فضایی است که انسان در آن بزرگ و تربیت می شود و فضایی است که در آن زندگی می کند و در کنار خانواده خود احساس آرامش پیدا می کند. معماری خانه در شکل گیری شخصیت انسان ها و حتی رفتارهایشان اهمیت بسیارزیادی دارد از این رو پرداختن به آن به خصوص در عصر

روانشناسى محیط در ایجاد معمارى

ادراک عبارت است از تجربه حسى که ما از دنیاى پیرامونمان داریم که مستلزم باز شناسى و شناخت محرک هاى محیطى و نیز اقدامات واکنشى به این محرک ها مى باشد. ما از طریق فرایند درک در باره عناصر محیطى که براى بقاى ما جنبه حیاطى دارند اطلاعات به دست مى آوریم که نه تنها

تاریخ معماری

تاریخ معماری مربوط به زمانیست که آدم برای خود سرپناه ساخت. معماری معتبرترین شناسنامه مردم ایران است و همواره نیاز انسان به ساخت سرپناه را برآورده کرده است.

بافت فرسوده شهری

تشکیل بافت های جدید در نزدیکی شهرها سبب شده تا با جابه جا شدن ساکنان شهر ها به این بافت های جدید شهری ،بافت های قدیمی کارکردهای اجتماعی و اقتصادی خود را از دست بدهند و به سمت فرسودگی پیش بروند و این بافت های فرسوده درای مسائل و مشکلات اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی است‌.

عناصر معماری سنتی

معماری ایرانی با قدمتی ۶۰۰۰ ساله،از معروف ترین و بی نقص ترین سبک های معماری در جهان است و دارای ویژگی هایی نظیر فرم، طراحی وپوشش مناسبی بوده که بر شکوه آن می افزاید. بیشترین توجه در این سبک از معماری به اندرونی خانه هابوده است. معماری سنتی ارتباط مارا با گذشته حفظ کرده میکند.

نورپردازى در معمارى

نوراز زمان قدیم تا کنون براى انسان ابزارى بوده که میتوانسته به وسیله آن محیط خود را بشناسد و آن را درک کرده و با آن ارتباط برقرار کند. مىتوان حقیقت نور را تضاد بین تاریکى و روشنایى دانست که تفاوت بین این دو کلمه حقیقت نور را براى ما آشکار مى کند.

نمای ساختمان

همانطور که میدانید در ساختمان سازی به سوی بیرونی یک ساختمان نما گفته میشود که پوششی برای محافظت ساختمان در برابر عوامل محیطی است و عمر سازه را افزایش میدهد. نما چهارچوب کار برای بقیه اجزا را مشخص میکند و زشتی و زیبایی آن به کل شهر اثر می گذارد.