معماری

  • Category Archives : معماری

شاهکار معماری خانه های سنتی در ایران

اگر کمی به اطراف خود نگاه کنید ، کولرهای آبی و گازی ، پنکه ، فن کویل و چیلر هوای خنکی را برای ساختمان ، فراهم می کنند و از جهت دیگر، انواع مختلف یخچال و فریزر که محصولات غذایی و نوشیدنی ها را در شرایط خنک و مناسبی نگه داری می کنند ، آنچه

تاریخچه معمارى ایران

اولین نمونه هاى هنر و معمارى در ایران ، در منطقه خراسان شکل گرفت که در این منطقه شاهد شکل گیرى اولین شیوه معمارى ایران پس از اسلام هستیم که این شیوه به ، شیوه خراسانى یا شبستانى معروف شد و در اوایل قرن اول هجرى قمرى و از ابتداى پذیرش دین اسلام از سوى

روانشناسى محیط در ایجاد معمارى

ادراک عبارت است از تجربه حسى که ما از دنیاى پیرامونمان داریم که مستلزم باز شناسى و شناخت محرک هاى محیطى و نیز اقدامات واکنشى به این محرک ها مى باشد. ما از طریق فرایند درک در باره عناصر محیطى که براى بقاى ما جنبه حیاطى دارند اطلاعات به دست مى آوریم که نه تنها

معماری در اقلیم کویر

شرایط جوی بر آب و هوا و خصوصیات جغرافیایی منطقه تاثیر میگذارد. دو عامل دما و بارش شرایط آب و هوایی را تحت تاثیر قرار میدهد که بر شرایط زندگی ما نیز تاثیرخواهد داشت.

تاریخ معماری

تاریخ معماری مربوط به زمانیست که آدم برای خود سرپناه ساخت. معماری معتبرترین شناسنامه مردم ایران است و همواره نیاز انسان به ساخت سرپناه را برآورده کرده است.

انرژى خورشیدى در ساختمان

انرژى خورشیدى یکى از موضوعات مهم جهت گرمایش ساختمان مى باشد و مى تواند درون ساختمان مورد استفاده قرار گیرد و یکى از انرژیهایى است که در آینده نزدیک تامین مقدار زیادى از امور روزانه را با استفاده از آن انجام خواهیم داد و یکى از منابعى است که در تامین انرژى پاک و عارى

بافت فرسوده شهری

تشکیل بافت های جدید در نزدیکی شهرها سبب شده تا با جابه جا شدن ساکنان شهر ها به این بافت های جدید شهری ،بافت های قدیمی کارکردهای اجتماعی و اقتصادی خود را از دست بدهند و به سمت فرسودگی پیش بروند و این بافت های فرسوده درای مسائل و مشکلات اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی است‌.

بهسازی ساختمان

بهسازی به معنی تقویت سازه بوده و نیازمند تجزیه و تحلیل و انجام محاسبات دقیق است. باتوجه به اینکه تعویض سازه های آسیب دیده از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبوده و باعث توقف کارکرد آن سازه میشود،از روش های مقاوم سازی،ترمیم و تقویت سازه استفاده میکنیم.

عناصر معماری سنتی

معماری ایرانی با قدمتی ۶۰۰۰ ساله،از معروف ترین و بی نقص ترین سبک های معماری در جهان است و دارای ویژگی هایی نظیر فرم، طراحی وپوشش مناسبی بوده که بر شکوه آن می افزاید. بیشترین توجه در این سبک از معماری به اندرونی خانه هابوده است. معماری سنتی ارتباط مارا با گذشته حفظ کرده میکند.

محوطه سازى در معمارى

به طور حتم رابطه محکم انسان با طبیعت بر هیچکس پوشیده نمى باشد و انسان نمى تواند جدا از طبیعت زندگى کند. زندگى در شهرهاى در حال توسعه و یا توسعه یافته با ساختمانهاى عظیم ، ازدحام جمعیت ، آلودگى هاى مختلف ، از اهمیت وقدرت بیشترى برخوردار شده و مسئولین به دنبال راه حلى