دکوطرح
۰۱
مرداد

بتن اکسپوز در طراحی داخلی ساختمان

بتن اکسپوز در طراحی داخلی ساختمان بتن اکسپوز نوعی بتن است که به عنوان سطح تمام شده کار از آن استفاده می‌شود و دیگر روی آن ماده ای وجود...

ادامه مطلب