دکوطرح
۰۸
مرداد

تاثیر زلزله بر ساختمان

تاثیر زلزله بر ساختمان علت ایجاد زلزله صفحات زمین نسبت به یکدبگر سه نوع حرکت دارند که این یه نوع حرکت عبارتند از همگرا، واگرا و انتقالی که در...

ادامه مطلب