کابینت
۲۸
تیر

تاثیر فاصله‌ گذاری اجتماعی بر چیدمان داخلی

تاثیر فاصله‌ گذاری اجتماعی بر چیدمان داخلی در جهت مبارزه با گسترش ویروس کشنده کرونا دولت ها از ابتدای شیوع این ویروس همه کیر تدابیری را در نظر گرفتن...

ادامه مطلب