دکوطرح
۲۰
تیر

تاثیر قیمت دلار بر طراحی داخلی

تاثیر قیمت دلار بر سبک های طراحی داخلی متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم مدیریت صحیح و فرصت طلبی برخی از افراد سودجو ، دلار تاثیر مستقیم بر...

ادامه مطلب