تزئینات کلاسیک
۰۶
آبان

تزئینات کلاسیک

تزئینات کلاسیک Bartolomeo Rastrelli معمار کار بلد روسی از سال ۱۷۳۶ تا ۱۷۶۸ این کاخ کلاسیک به سبک باروک را ساخت، که از زمان ساخت خود با پستی بلندی...

ادامه مطلب