بازسازی خانه
23
تیر

تاثیر فضاى خانگى بر روحیه افراد دورکار

تاثیر فضاى خانگى بر روحیه افراد دورکار در این شرایط برخى از افراد با حرف زدن با دیگران در باره کرونا یا در مورد نوسانات ارز و یا قیمت...

ادامه مطلب