تماس مستقیم
09122460089
02126570264

سفت کاری ساختمان

  سفت کاری ساختمان

  سفت کاری ساختمان

  یکی از کارهایی که در اولین مرحله از ساختمان سازی باید انجام شود سفت کاری ساختمان می باشد در ساختمان سازی شما باید مراحل را پشت سر بگذارید و به عنوان مثال در اولین مرحله شما باید مجوزهای قانونی کار خود را دریافت کنید با این کار شما می توانید به صورت قانونی شروع به ساخت و ساز کنید بعد از آن شما می توانید زیر سازی های ساختمان سازی را شروع کنید به این معنا که باید شما زمینی را آماده کنید که بتوانید روی آن خانه و ساختمان خود را بسازید.

   

  سفت کاری ساختمان

  زمانی که شما به اندازه کافی زمین مورد نظر را آماده سازی کردید می توانید شروع به کار سفت کاری ساختمان کنید به معنای آن است که می توانید عملیات ساختمان سازی را شروع کنید اگر بخواهیم به شما بگوییم که عملیات سفت کاری ساختمان به چه صورت انجام می شود و در آن چه قسمت هایی وجود دارد می توان به عملیات پی کنی و کرسی چینی و ستون ها و تیرها و دیوار برشی و ریختن بتن و فوندانسیون و دیوار چینی و سقف و چنین کارهایی اشاره کرد. اگر بخواهید این عملیات را به سرعت انجام دهید و یا در آن دقت نکنید باید توجه داشته باشید که ممکن است ساختمان شما درست و به صورت قانونی ساخته نشود سعی کنید مراحل را به ترتیب و پشت سر هم انجام دهید و برای مثال اولین کاری که باید در سفر کاری انجام دهید خاکبرداری ساختمان می باشد بعد از اینکه خاکبرداری ساختمان صورت گرفت اما باید بستر خاک را برای بتن ریزی و بتن مگر آماده کنید این آماده سازی می تواند زمان ببرد ولی شما از افراد ماهر استفاده کنید تا چنین کاری در زمان دقیق خود صورت گیرد بعد از این که بستر خاک را آماده کرده و بتن ریزی آن انجام می‌شود باید آرماتوربندی آن شروع شود جایی که شما باید ستون ها را نصب کنید و از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. بعد از آرماتور بندی باید شما بتن ریزی کل کف ساختمان را انجام دهید تا ستون ها به صورت کامل و دقیق در سر جای خود قرار گیرند و به این صورت شما سفت کاری ساختمان را انجام داده اید.