پروژه مصالح فروشی قم

شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح با کادری مجرب در امر پیمانکاری و ساخت و ساز پروژه های عمرانی و مهندسین ذیربط، از صفر تا …

معماری در اقلیم کوهستانی

به شرایط آب و هوایی یک منطقه مانند رطوبت،باد،باران،فشار و … اقلیم گفته میشود و عواملی که بر شرایط اقلیمی تاثیر میگذارند شامل بادهای فصلی،عرض …

نورپردازى در معمارى

نوراز زمان قدیم تا کنون براى انسان ابزارى بوده که میتوانسته به وسیله آن محیط خود را بشناسد و آن را درک کرده و با …

پروژه دکوراسیون آشپرخانه

شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح با کادری مجرب در امر پیمانکاری و ساخت و ساز پروژه های عمرانی و مهندسین ذیربط، از صفر تا …

پروژه کابینت آشپزخانه – حضرتی

شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح با کادری مجرب در امر پیمانکاری و ساخت و ساز پروژه های عمرانی و مهندسین ذیربط، از صفر تا …