ساختمان کانون وکلای دادگستری

ساختمان کانون وکلای دادگستری – سید هادی میر میران ساختمان کانون وکلای دادگستری یکی از بناهای معاصر ایران است. با نگاهی معمارانه در سال ۱۳۷۴ …

طراحی فضای اداری

طراحی فضای اداری یکی از مهم ترین مواردی که یک طراح حرفه ای می تواند برای خلق یک فضای مناسب کاربر در نظر بگیرد. احساس …

روند و چگونگی نقد پروژه معماری

روند پروژه معماری هنگامی که یک نمونه موردی از یک پروژه به جهت نقد و بررسی انتخاب می شود . در حقیقت نقد توصیفی برای …

طراحی پارامتریک بر پایه ی الگوهای سنتی معماری

طراحی پارامتریک بر پایه ی الگوهای سنتی معماری امروزه طراحی پارامتریک، مزایای بسیار زیادی برای فرایندهای مهندسی، تولید و ساخت ارائه میدهد طبیعتاً معماران نیز …