بررسی مؤلفه های طب سنتی در فضای معماری

بررسی مؤلفه های طب سنتی و تأثیر آن بر ادراک فضای معماری

بشر امروزی به دلیل شیوه زندگی ناسالم و محیط غیر طبیعی با مشکلات بسیاری روبرو است.

چالش اصلی جوامع انسانی در حال حاضر و در آینده نزدیک، ارائه روشهایی برای زندگی سالم و پیشگیری از بیماریهاست.

این امر بسیاری از گروه های مردمی را به استفاده از روش های درمانی طب مکمل(سنتی) سوق می دهد.

این شیوه ها که تفاوت هایی در اصول، قواعد و راه های تشخیص و درمان را دارا هستند سعی در بازگرداندن سلامتی به افراد بیمار و جلوگیری از ایجاد بیماری در اشخاص سالم دارند.

مردم بسیاری از کشورها امروزه به دنبال یافتن شیوههایی از درمانهای طبیعی هستند تا علاوه بر درمان بیماریهایشان، عاملی برای پیشگیری از ابتلا به بیماریها باشند.

همچنین به علت عدم توفیق طب نوین در درمان برخی بیماری ها، عوارض جانبی و هزینه های گزاف این درمان ها شاهد گسترش روز افزون طب نشان دهنده جایگاه قابل ملاحظه ی طب مکمل، مکمل(سنتی) در جامعه هستیم.

رشد تقاضا در این زمینه چه از طرف مردم، چه صنایع (سنتی) در عرصه بهداشت و درمان است، که توجه و حمایت بیشتر دولتمردان و جوامع علمی- دانشگاهی را به خود معطوف داشته است و در جهان از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.

بدون شک کاربرد منطقی و صحیح طب مکمل و لحاظ نمودن مباحث اخلاق پزشکی، ضمن جلوگیری از استفاده ناآگاهانه و بی دلیل از این رشته می تواند در پایه ریزی اساسی و علمی آن مؤثر باشد.

بنابراین در این مقاله سعی شده است برای درک میزان مقبولیت طب مکمل (سنتی) روشهای متنوع وگسترده آن بیان گردد و با توجه به اهمیت طبیعیات و مزاج در طب سنتی به تعاریف مربوطه در این زمینه پرداخته شود و سر نخ هایی از طب در باب معماری بررسی گردد که در نهایت با توجه به تأثیر محیط بر ادراک فضای معماری، خلق محیطی مناسب برای مراجعین در کنار یافتن راه کار های معمارانه محقق شود.

همگام با پیشرفت صنعتی و توسعه شهرنشینی و تحولات اجتماعی و اقتصادی شهرها، نیازهای روحی و روانی انسان نادیده گرفته شده است و بشر امروزی به دلیل شیوه زندگی ناسالم و محیط غیر طبیعی با مشکلات بسیاری روبرو است.

چالش اصلی جوامع انسانی در حال حاضر و در آینده نزدیک، ارائه روشهایی برای زندگی سالم و پیشگیری از بیماریهاست. طب غربی یکی از رویکردهای بشر به مسئله سلامت وبیماری است.

در کنار این روش شیوه های دیگری از پزشکی نیز وجود دارند که با تفاوت هایی در اصول، قواعد و راه های تشخیص و درمان، سعی در بازگرداندن سلامتی به افراد بیمار و جلوگیری از ایجاد بیماری در اشخاص سالم دارند.

این شیوه ها با نام طب مکمل(سنتی) شناخته می شوند این درمان ها در زمینه پیشگیری و معالجه بیماری ها مؤثر واقع می شود و مهمتر اینکه سلامتی را به حد مطلوبی ارتقا می دهد. بنابراین افزایش توجه و گرایش مردم به روش های سالم زیستن، بسیاری از گروه های مردمی را به استفاده از روش های درمانی طب مکمل(سنتی) سوق می دهد.

پس برای اینکه درک صحیحی از طب مکمل(سنتی) داشته باشیم، در ابتدا به بیان تعاریف مرتبط با آن، قوانین اساسی طب مکمل و اصول  روشهای متنوع وگسترده طب مکمل(سنتی) بیان می شود و سر، درمانی آن می پردازیم.

در ادامه برای درک میزان مقبولیت طب مکمل نخ هایی از طب در باب معماری بررسی می گردد با توجه به اهمیت طبیعیات و مزاج در طب سنتی به تعاریف مربوطه در این زمینه پرداخته می شود و سپس با توجه به اهمیت محیط پیرامون انسان در ادراکات فضایی او و تاثیر آن بر روح و روان انسان عنوان می شود که در نهایت منجر به درک تاثیر عوامل محیطی بر انسان و درک ضرورت توجه به ادراک فضای معماری برای بازیابی محدودیت های از دست رفته می گردد.

شاید بتوان گفت یکی از چالش هایی که طب مکمل با آن مواجه می باشد این است که آیا وجود مراکز طب مکمل (سنتی) لازم است، در پاسخ می توان گفت بر اساس مطالعات انجام شده در این رابطه، طب مکمل(سنتی) در چند دهه اخیر رشد فزایندهایی داشته است.

مردم بسیاری از کشورها امروزه به دنبال یافتن شیوههایی از درمانهای طبیعی هستند تا علاوه بر درمان بیماریهایشان، عاملی برای پیشگیری از ابتلا به بیماریها باشد.

رشد تقاضا در این زمینه چه از طرف مردم، چه صنایع نشان دهنده جایگاه قابل ملاحظه ی طب مکمل (سنتی) در عرصه بهداشت و درمان است، که توجه و حمایت بیشتر دولتمردان و جوامع علمی- دانشگاهی را به خود معطوف داشته است.

طب سنتی دانش و مهارت حفظ سلامتی به شیوهای کل انگارانه است، این شیوه ریشه در تئوریهای بومی و قومی، اعتقادات و باورها و تجربه ی ملتها دارد که نسل به نسل تا به امروز منتشر شده و به ما رسیده است.

با توجه به شیوع روز افزون بیماری های روحی و جسمی قرن حاضر که به میزان زیادی به چشم می خورد برای بیمارانی که از طب مکمل(سنتی) استفاده می کنند با فراهم آوردن امکانات و تسهیلات جهت جبران محدودیت های جسمی و روحی آنان در کنار یافتن راه کارهای معماری و زمینه های بازگشت سلامت روحی و جسمی برای بیماران موثر واقع می شود.

صحبت در مورد طب مکمل(سنتی) معمولا طیف وسیعی از واکنش های مثبت و منفی را در پی دارد، که می تواند از یک گرایش و پذیرش افراطی تا یک انکار بی دلیل و نا آگاهانه و انتقادی متفاوت باشد. با این وجود امروزه شاهد گسترش روز افزون استفاده از طب مکمل(سنتی) در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هستیم.

استراتژی نهایی شده در زمینه طب مکمل(سنتی) حاصل یک تلاش گسترده منطقه ای و جهانی است. در اغلب کشورهای توسعه یافته طب مکمل(سنتی) توسط تعداد فراوانی از افراد جامعه پذیرفته شده است، به طوریکه نزدیک به نیمی از مردم استرالیا، کانادا، آمریکا و اروپا حداقل یک بار در سال از خدمات طب مکمل بهره می برند.

در مورد شرایط طب مکمل(سنتی) در ایران می توان گفت که نیمی از مردم جامعه سالانه از درمانهای مرتبط با این طب استفاده  می کنند. نتایج یک پژوهش مقطعی در قسمت مرکزی ایران نشان داد که درآمد ناشی  برابر شده است.

۵ سال ۵ از فروش گیاهان داروئی در طی با این حال در بسیاری از نقاط دنیا سیاست گذاران، مسئولین بهداشت و مردم با سوالات گوناگونی درباره ایمنی، کارآیی، کیفیت و قابلیت دسترسی خدمات طب مکمل(سنتی) روبه رو هستند.

امروزه روش های طب مکمل(سنتی) در فرهنگ های مختلف و در مناطق گوناگونی شکل و بعضاً تحت تأثیر سایر ملل قرار گرفته است.

به همین دلیل استانداردها و روش های  ارزیابی آن چه به صورت ملی و چه بین المللی توسعه کافی نداشته اند. خصوصا در مورد داروهای گیاهی که عوامل مختلفی بر اثر بخشی و کیفیت آنها تأثیر گذار هستند، ارزیابی محصولات با مشکلات متعددی روبرو است.

ناکافی بودن تحقیقات در مورد طب مکمل(سنتی) موجب فقر اطلاعات و عدم توسعه روش های تحقیق گردیده است. همین مسئله نیز توسعه ضوابط و قانونمند کردن طب مکمل(سنتی) را با کندی مواجه کرده است.

لذا مطالعات علمی، منطقه ای و بین المللی از این دست در این زمینه می تواند بستری مناسب برای ارائه نظریات و تشویق محققین برای انجام پژوهش های نو در این راستا را فراهم نماید و امکان اثبات اثر بخشی روش های طب مکمل(سنتی) با استفاده از مفاهیم تحقیقاتی را ایجاد کند.

علم طب ، علمی است که به واسطه آن احوال بدن انسان شناخته می شودتا سلامتی حفظ و در صورت از دست رفتن سلامتی، مجدد آن را برگرداند. مکتب طب سنتی با ریشه ای ده هزار ساله، انسان را فقط از بعد مادی نمی نگرد، بلکه به ابعاد دیگر وجود او به عنوان خلیفه الهی نیز توجه دارد.

در این دیدگاه، حفظ سلامت مقدم بر درمان است، و توجه به روش زندگی و تأمین هوای سالم، تغذیه درست، فعالیت کافی، استراحت به اندازه و تعادل حالات روحی- روانی شعار طب سنتی است. البته سالیان متمادی طب سنتی به عنوان دانشی در نظر گرفته شد که در تقابل با طب مدرن بوده و بعضا در برخی زمینه ها، غیر علمی و حتی خرافی به حساب می آمد.

اما آثار منفی مواد شیمیایی وارد شده به بدن انسان را با توجه به آنچه در پیرامون می بینیم مانند آلودگی آب ها، بروز بیماری های لا علاجی چون سرطان و ام اس، بیماری های قلبی و بیماری های روحی و روانی که همه و همه ارمغان مدرنیته برای بشر معاصر بوده و به تدریج ضعف طب نوین در درمان بسیاری از بیماری ها را گویا می شود.

روان و تن بیان شده که با هم در ارتباط بوده و اثرات هر یک در دیگری نمود ظاهری دارد و با انجام روشهای، در  طب سنتی برای انسان درمانی بر هر یک دیگری نیز رو به سلامت می رود ولی معمولاً بیماریها و دردها ریشه روانی دارند که در جسم عوارض جانبی آنها مشاهده می شود که جهت درمان کامل، عامل روانی باید از بین برود تا سلامت کامل بدست آید و با استفاده از دارو و روش درمانی بر جسم شرایط مناسبی برای رو به سلامت رفتن روان ایجاد می شود.

 

ما منتظر نظرات خوب شما هستیم شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح با کادری مجرب در امر پیمانکاری و ساخت و ساز پروژه های عمرانی و مهندسین ذیربط، از صفر تا صد پروژه شما را اچرا می نماید. این تیم با سابقه ای طولانی در امر ساخت و ساز و اجرا در خدمت شما هموطنان گرامی می باشد.

 

در دکوطرح بخوانید :

شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح خدمات خود را در ازگل، اقدسیه، الهیه، اوین، باغ فردوس، تجریش، دارآباد، درکه، دربند، زعفرانیه، فرمانیه، فرشته، قیطریه، کامرانیه، محمودیه، ولنجک، نیاوران اختیاریه، پاسداران، دروس، دولت، دیباجی، جردن-ولیعصر، سیدخندان، ظفر، قلهک، ونک و میرداماد، سایر مناطق تهران ارائه می دهد.

برای مشاوره ی رایگان می توانید با شماره های ۰۹۱۲۲۴۶۰۰۸۹ | ۰۹۱۹۹۱۹۱۷۴۱ به طور مستقیم تماس گرفته و یا در صورت نیاز با شماره ی دفتر ۰۲۱۲۲۱۷۲۰۶۹ | ۰۲۱۲۲۱۷۲۰۶۸ در تماس باشید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *