خدمات دکوطرح

تزئینات ساختمان

یکی از نیازهای اساسی هر فرد با وجود همه مشغله های زندگی آرامش است. یکی از عوامل تاثیر گذار در آرامش افراد محیطی است که در آن کار یا زندگی می کنند. باید گفت تزیینات داخلی ساختمان یکی از عوامل موثر در ایجاد این آرامش می باشد.


بازسازی منزل

قیمت و هزینه بازسازی ساختمان به عواملی نظیر سبک، اندازه و مساحت، تعداد آشپزخانه و حمام، نوع بازسازی کامل یا بازسازی بخش هایی از ساختمان و بنا، بستگی دارد.


دکوراسیون داخلی

طراحی داخلی، هنر بهینه سازی فضا به منظور بهبود سطح کیفی زندگی، در پرتو اصلاح و شکل دهی به فضای داخلی می باشد. ایجاد هماهنگی و تعادل در فضای محیط داخلی و استفاده بهینه از این فضا، با کمک طراحی داخلی به بهترین نحو ممکن می شود.


تماس با ما