توضیحات تکمیلی پروژه نیاوران + ویدیو
07
تیر

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران

پروژه بازسازی ساختمان مسکونی نیاوران در شهر تهران در سال ۱۳۹۹ انجام شده است. این پروژه به سبک نئوکلاسیک طراحی و اجرا شده است. مدت زمان طراحی این پروژه نه روز کاری و مدت زمان اجرای آن شصت روز کاری می باشد. خوشحال می شویم نظرات خود را در مورد این پروژه با ما در میان بگذارید.

 

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران

تصاویر :

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

 

برای مشاوره ی رایگان می توانید با شماره های ۰۹۱۲۲۴۶۰۰۸۹ | ۰۹۱۲۱۴۷۱۸۴۷ به طور مستقیم تماس گرفته و یا در صورت نیاز با شماره ی دفتر ۰۲۱۲۶۵۴۹۱۷۳ در تماس باشید.

 

مرحله ی طراحی :

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

 

نوع جزئیات در طراحی داخلی

فضاهای داخلی از ده ها مفهوم ، ایده و تفکر معماری تشکیل شده است. این امواج مغزی طراحی شده با استفاده از متفکرترین جزئیات طراحی به اتاق واقعی تبدیل می شوند.

پس از همه ، جزئیات همان چیزی است که در به وجود آمدن یک فضای کامل نقش آفرینی می کنند. آنها مسئول زندگی بخشیدن به فضای داخلی و شگفت انگیز به نظر رسیدن هستند. اگر کوچکترین المان و متریال فراموش شود ، باورنکردنی ترین فضاهای طراحی شده به چشم نمی آیند و به مراتب از زیبایی آن کم می کنند . تدبر و انبوه بررسی درباره جزئیات یک فضا در طراحی داخلی موفق کاملاً ضروری است.

چه طراحی محصول باشد ، چه فضای داخلی و چه معماری ، هرگز اهمیت جزئیات را دست کم نگیرید. آنها طرح را ایجاد می کنند. به کوچکترین قسمت ها اهمیت دهید و نحوه کار آنها را مشاهده کنید. این منجر به وحدت کلی بین اجزا می شود. بیایید ببینیم چه نوع جزئیاتی در کنار یکدیگر می توانند یک طرح خارق العاده را رقم بزنند.

نور

چراغ ها جزئیاتی هستند که هرگز نباید از آنها غافل شد. بیایید چند نمونه را ببینیم:

 • ارتفاع نور را تنظیم کنید تا به فضا ارزش بیشتری بخشد.
 • موضوعات سبک متناسب با فضای داخلی خود را پیدا کنید.
 • با نورپردازی محیط بازی کنید تا چشم ها را به نقاط خاص بکشاند.
 • لوسترهای با کیفیت و بی انتها برای ارزش افزودن به فضای شما عالی هستند.

با یک طراحی هوشمند در نور پردازی می توانید زیبایی المانهای به کار رفته در طرح خود را دو چندان کنید و به یاد داشته باشید طراحی فضای داخلی را به گونه ای انجام دهید که در طی سالهای متوالی از آن لذت ببرید.

 

تجهیزات جانبی

جدا از سایر عناصر داخلی ، لوازم جانبی اتاق نیز به عنوان جزئیات طبقه بندی می شوند. لوازم جانبی می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • فرش
 • کوسن ها
 • کنسول
 • شمعدان، جای شمعی
 • قاب عکس
 • اشیای کوچک هنری
 • مجسمه ها
 • لامپ ها
 • نمایشگرهای شیشه ای
 • گلدان های کوچک ، و غیره …

افزودن تمام لوازم جانبی مناسب و توجه به چگونگی تبدیل اتاق به چیزی شگفت انگیز یک مهارت اساسی در طراحی است.

 

مبلمان

مبلمان متناسب با طرح و سبک دکوراسیون داخلی، درخشان در عین حال کاربردی بودن ، عالی به نظر می رسند. راه حل های صرفه جویی در فضا هرگز لازم نیست که کسل کننده به نظر برسند.

مبلمان ساده ای پیدا کنید که دارای جزئیات و رنگهای متناسب با اتاق باشد و در فضای شما سردرگمی به وجود نیاورد. در نهایت با یک فضای داخلی شیک و بدون دردسر به پایان خواهید رسید. استفاده از مبلمان با جزئیات کوچک خود در هر گوشه و کنار خانه شما زیبا به نظر می رسد.

پارتیشن بندی

پارتیشن بندی زیبا و اصولی از دیگر گزینه هایی است که در هنگام طراحی می تواند موثر واقع شود. این امر هنگام تقسیم یک فضا از جذابیت زیبایی برخوردار است. هر دو دو قسمت آن را می توانید با آینه کاری زیباتر کنید و به عمق افزوده و فضا را بزرگتر جلوه دهید. پارتیشن هایی که دارای ارتفاع کوتاهی هستند، به هر دو فضا دید جزئی می دهند و در عین حال فضای محرمانه و فضای کافی را برای شما فراهم می کنند.

برای تقسیم فضا می توانید از طناب به صورت عمودی نیز استفاده کنید. با استفاده از یک سازه چوبی ثابت یک پارتیشن بسازید و طنابها را با استفاده از قلابها به فاصله عمودی و یکنواخت وصل کنید. با کمترین تلاش پارتیشن های Instagrammable به وجود بیاورید. هر طناب را به رنگ روشن رنگ کنید تا به فضای داخلی شما نشاط و شادابی ببخشد. این تقسیم کننده مدرن و کامل می تواند با کمترین هزینه به وجود بیاید و در عین حال زیبایی فضای شما را دو چندان کند.

 

راه پله ها

راه پله ها مکانی عالی برای افزودن جزئیات هستند. راه پله ها به عنوان تنها فضاهای انتقالی عمودی مورد استفاده قرار می گیرند. در روند طراحی ، از پله ها غالباً غافل می شوند در صورتی که با طراحی زیبای راه پله میتوان سبک طراحی خانه را از بدو ورود به افراد انتقال داد.

دکوراسیون داخلی موفق شامل راه پله های خاصی است که با توجه به سبک طراحی منزل به وجود آمده اند.  همواره به این نکته توجه داشته باشید که تفاوت طراحی در توجه به کوچکترین جزئیات می تواند چه تاثیری در دکوراسیون داخلی به وجود بیاورد.

 

پروژه مسکونی نیاوران

نام پروژه : پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران

تاریخ انجام پروژه : سال ۱۳۹۹

توضیحات : تصاویر فوق مربوط به بازسازی ساختمان مسکونی نیاوران می باشد.

 

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران

در هر دکوراسیون زیبایی و اجرا اهمیت زیادی دارد. در انجام و اجرای این پروژه برای این که سبک کلاسیک در کنار سبک مدرن و امروزی قرار بگیرد، گروه دکوطرح در اتاق نشیمن و پذیرایی این خانه از کاغذ دیواری های پر نقش و نگار، قاب بندی و همچنین گچبری ها و گچ کاری های روی سقف استفاده کرده است. در این پروژه برای جلوه بیشتر سبک، محل قرار گرفتن لوستر به وسیله ی نقش های کلاسیک که دور محل نصب آن هاست مشخص شده است.

نکته دیگر در انجام این پروژه دیوارکوب ها و یا همان پاخور های کلاسیک است که در عکس های زیر مشخص است. این پاخور ها یا دیوارکوب ها علاوه بر زیبایی و کارآمد بودن، دیوار ها را از خالی بودن خالی می کند و جلوه ای زیبا به خانه می بخشد.

در دکوراسیون خانه، از مبلمان پر زرق و برق و کلاسیک به هیج عنوان استفاده نشده است. چرا که جلوه زیبا و ساده ی خانه از بین می برد. به جای آن ها، گروه دکوطرح از مبلمان پارچه ای و مدرن استفاده کرده که ترکیب رنگ کرم و سفید آن ها در کنار ترکیب رنگ کف خانه، باعث ایجاد نمایی فوق العاده شده است.

در آشپزخانه از کابینت های ممبران استفاده شده و تقارن هم رعایت شده است. گچبری های داخل هال در داخل آشپزخانه هم انجام شده است.

قسمت تی وی وال از طریق قاب بندی های زیر از سایر دیوار های خانه جدا شده است که این باعث ایجاد یک نقطه کانونی در خانه می شود.

این خانه دارای سه اتاق خواب است که در همه آن ها المان هایی که در سایر نقاط خانه بود، رعایت شده است. مانند پاخور ها، گچبری ها و آینه های ایتالیایی آبشاری.

ترکیب رنگ خنثی برای این خانه علاوه بر لوکس جلوه دادن آن، آرامش لازم را برای این فضاها حفظ کرده است.

 

 

در دکوطرح بخوانید :

 

دیگر بخش های پروژه ی نیاوران را مشاهده کنید:

 

برای مشاوره ی رایگان می توانید با شماره های ۰۹۱۲۲۴۶۰۰۸۹ | ۰۹۱۲۱۴۷۱۸۴۷ به طور مستقیم تماس بگیرید.

نظرات خود را در ارتباط با این مقاله برای ما بنویسید.

موفق باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۷ میانگین: ۴.۹]