پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی
29
خرداد

پروژه مسکونی پیروزی – مرحله طراحی

پروژه مسکونی پیروزی – مرحله طراحی

پروژه ساختمان مسکونی پیروزی در شهر تهران در سال ۱۳۹۹ انجام شده است تصاویر پروژه را در این نوشته ببنید و نظرات خود را نسبت به پروژه به ما بگویید.

 

پروژه مسکونی پیروزی – مرحله طراحی

نام پروژه : پروژه مسکونی پیروزی – مرحله‌طراحی

تاریخ انجام پروژه : سال ۱۳۹۹

توضیحات : تصاویر زیر مربوط به ساخت ساختمان مسکونی پیروزی – مرحله‌طراحی پروژه می باشد.

مراحل دیگر این پروژه : قبل از شروعطراحیاجرامرحله نهایی

تصاویر :

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

پروژه مسکونی پیروزی - مرحله طراحی | شرکت معماری دکوطرح 09122460089

 

مرحله طراحی پروژه چیست؟

شش مرحله مدیریت پروژه

در این مطلب می خواهیم به روشهای صحیح مدیریت یک پروژه ساختمانی بپردازیم. روشی که در اینجا مورد بحث قرار می گیرد ، پایه و اساس کلیه روشهای مدیریت یک پروژه ساختمانی است که به شما این امکان را خواهد داد با یک مدیریت راهبردی بتوانید تمام نیازهای یک پروژه را تامین و با پیش بینی مشکلات احتمالی در زمان طراحی و یا اجرا مانع از توقف پروژه و رفع سریع آنها شوید و از مصطحلک شدن پروژه جلوگیری به عمل بیاورید.

یکی از روشهای مدیریت صحیح یک پروژه تقسیم بندی آن به فاز های مختلف می باشد که در تقسیم یک پروژه به چند مرحله این امکان به وجود خواهد آمد که هدایت آن در بهترین مسیر ممکن امکان پذیر شود. از طریق این جداسازی ، کل بار کاری یک پروژه به اجزای کوچکتر تقسیم می شود ، بنابراین نظارت بر آن آسان تر و دقیق تر می شود.

تقسیم بندی پروژه شامل شش مرحله می باشد که به آنها اشاره خواهیم داشت:

  • مرحله بازدید یک پروژه
  • مرحله تعریف فضاها و برآورد وضع موجود آن
  • مرحله طراحی دو بعدی و پلان چیدمان
  • مرحله طراحی سه بعدی
  • مرحله برآورد هزینه های پروژه
  • مرحله اجرا
مرحله طراحی پروژه مسکونی

از مرحله جمع آوری اطلاعات در زمان بازدید یک پروژه و تعریف فضاها با توجه به نیازهای کارفرما، می توان برای انتخاب طراحی استفاده کرد. در مرحله طراحی ، یک یا چند طرح پیشنهاد داده می شود ، که با توجه به سلیقه کارفرما، کشش پروژه و تامین نیازهای آنها با توجه به ضوابط خاص سبک مورد نظر انتخاب و مراحل بعدی طراحی شروع می شود.

طراحی یک پروژه شامل پلان های اجرایی، پلان چیدمان و طراحی سه بعدی می باشد که بعد از تایید نهایی هر مرحله توسط کارفرما وارد فاز بعدی می شود. یک از مدیریت هایی که در این مرحله بسیار مهم است هماهنگی بین تیم اجرا و تیم طراحی می باشد، به عنوان مثال یکی از موانع و مشکلات تغییرات در طرح می باشد که این تغییرات می تواند در زمان اجرا توسط کار فرما اعمال شده و یا ایده های بهتری است که در زمان اجرا به وجود می آید و شرایط را تغییر می دهد که باید این هماهنگی به گونه ای باشد که تغییرات در اسرع وقت با تایید کارفرما انجام شده و به دست اکیپ اجرایی برسد. مدیریت هماهنگی بین این اکیپ ها از جهتی بسیار مهم است که عدم داشتن آن می تواند روند پروزه را کند و یا حتی باعث توقف آن شود که این خود می تواند باعث بالارفتن هزینه ها در یک پروژه شود.

 

طراحی پروژه در مدیریت پروژه مسکونی چیست؟

طراحی پروژه مرحله اولیه پروژه محسوب می شود که در آن ویژگی های کلیدی پروژه ، ساختار اصلی ، معیارهای طراحی و تجمیع ایده ها برنامه ریزی شده است. در این بخش، هدف توسعه یک یا چند طرح است که می تواند برای دستیابی به اهداف پروژه مورد نظر استفاده شود. اکیپ طراحی موظف است بهترین طرح را برای اجرای یک پروژه در نظر بگیرد. مرحله طراحی پروژه ممکن است خروجی های مختلفی از جمله طرح ها، ابعاد و اندازه ها، سایت، نمونه های اولیه، عکس های نمایشی و سایر موارد را ایجاد کند که با توجه به خروجی های طراحی، اکیپ اجرایی به همراه مدیر پروژه موظف با استعلام و برآورد هزینه های جاری می باشند که بعد از اتمام این مراحل، قرارداد پروژه تنظیم و وارد فاز اجرایی می شود. این تقسیم مراحل و مدیریت صحیح آنها از جمله موارد ابتدایی و مهمی است که روند صحیح یک پروژه را رقم میزند.

 

پروژه مسکونی – مرحله طراحی

پروژه پیروزی واقع در خیابان پانزدهم پیروزی بود و به کارفرمایی آقای مهندس عسگری انجام شد. پروژه ی مسکونی پیروزی به صورت کامل توسط گروه معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح انجام شد. مدت زمان انجام طراحی این پروژه به دلیل داشتن اصلاحات و ادیت های زیاد ۱۰ روزی کاری به طول انجامید. این پروژه به سبک نئوکلاسیک انجام شد.

گروه دکوطرح برای طراحی این پروژه تمامی نکات مهم در زیبایی و ایمنی منزل را مد نظر قرار داده و آن ها را اجرا کرده است. این پروژه دارای اصلاحات و ادیت هایی بود که با توجه به خواسته کارفرما انجام شده است و گروه دکوطرح تا آخرین لحظه پروژه آن را به خوبی هماهنگ می کرد و انجام می داد.

عکس های فوق نمونه هایی از مرحله طراحی این پروژه می باشد.

 

در دکوطرح بخوانید :

 

برای مشاوره ی رایگان می توانید با شماره های ۰۹۱۲۲۴۶۰۰۸۹ | ۰۹۱۲۱۴۷۱۸۴۷ به طور مستقیم تماس بگیرید.

نظرات خود را در ارتباط با این پروژه برای ما بنویسید.

موفق باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۳ میانگین: ۵]