بازخوانی هنر آیینی با تمرکز بر دین و مذهب

بازخوانی هنر آیینی با تمرکز بر هنر نمایش و ارتباط آن با دین و مذهب بیان احساسات درونی بشر در طول تاریخ، به عنوان ابزاری …

طراحی پارامتریک بر پایه ی الگوهای سنتی معماری

طراحی پارامتریک بر پایه ی الگوهای سنتی معماری امروزه طراحی پارامتریک، مزایای بسیار زیادی برای فرایندهای مهندسی، تولید و ساخت ارائه میدهد طبیعتاً معماران نیز …

شاهکار معماری خانه های سنتی

شاهکار معماری خانه های سنتی در ایران اگر کمی به اطراف خود نگاه کنید ، کولرهای آبی و گازی ، پنکه ، فن کویل و …