اجرای دکوراسیون

اجرای دکوراسیون

اجرای دکوراسیون

از مهمترین کارها در بازسازی و اجرای دکوراسیون داخلی هر فضا و ساختمان برآورد هزینه بازسازی و اجرای دکوراسیون داخلی آن فضا می باشد تا بتوانیم مقدار تقریبی هزینه های بازسازی و اجرای دکوراسیون داخلی آن فضا و ساختمان را مشخص کنیم و آن را مطابق با بودجه در نظر گرفته شده طراحی و سپس اجرا نماییم.

در ابتدای کار باید نقشه محل مذکور را با استفاده از نرم افزار مخصوص طراحی کنیم و سپس محل رد شدن لوله های تاسیسات ، محل دقیق ستون ها ، محل عبور فاضلاب و لوله کشی های برق را مشخص کنیم بعد از اتمام ترسیم نقشه شروع به چیدمان و ترسیم نقشه های پیشنهادی می کنیم.

 

اجرای دکوراسیون

باید در نظر داشته یاشیم در شروع مرحله طراحی باید نیازها و کاربری هر فضا مشخص شود و باتوجه به آن طراحی و اجرای‌دکوراسیون انجام گیرد.

بر خلاف تصوراجرای دکوراسیون داخلی و باز سازی کاری بسیار حساس و دشوار است و باید تمامی دیتیل مانند جانمایی ستون ها ، تاسیسات برقی ، رایزر و … مشخص باشد تا در زمان طراحی راحت تر بتوانیم جا نمایی ها را مشخص کنیم و نقشه های فاز دو را دقیق تر ترسیم کنیم تا در زمان اجرای دکوراسیون داخلی با مشکل مواجه نشویم.

در انتها بعد از ترسیم نقشه و چیدمان وارد فاز طراحی می شویم و در این مرحله بعد از مشخص شدن المان ها و متریال می توان هزینه تقریبی پروژه را مشخص کرد و آن را با توجه به بودجه کرفرما پیش برد.

در مرحله بر آورد هزینه باید ایتمها به صورت مجزا محاسبه شود و هزینه المان ها و متریالها با داشتن متراژهر قسمت ازطریق استعلام به دست آورد و مواد و مصالح آن را مشخص نمود ودر مورد  نیروی کار نیز می توان قبل از شروع به عملیات از طریق نقشه ها مدت زمان و هزینه تقریبی آن قسمت را برآورد کرد .

صفحه اینستاگرام دکوطرح
ارسال پیام به واتساپ
تماس مستقیم
09122460089
09121471847